preskoči na sadržaj
FAKULTATIVNA NASTAVA

HRVATSKA U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Fakultativna nastava "Hrvatska u Jugoistočnoj Europi" namijenjena je za 4. razrede te obuhvaća detaljni pristup Jugoističnoj Europi nego što je predviđeno kroz redovitu  nastavu geografije, bilo u osnovnim školama ili u gimnazijskom programu. Kroz ovaj fakultativni predmet učenici će se upoznati s obilježjima zemalja koje su se smjestile oko Republike Hrvatske, a s kojima je Hrvatska kroz prošlost dijelila državni teritorij. Uz prirodno-geografsku osnovu te glavne odrednice geografskih smještaja i položaja Slovenije, Srbije, Crne Gore, Kosova, Bosne i Hercegovine te (Sjeverne) Makedonije, dodatno će se pristupiti prirodnom te prostornom kretanju i strukturama stanovništva, obilježjima gospodarstva te prirodnoj i kulturnoj turističkoj baštini navedenih zemalja.

Nastava se planira izvoditi jednom tjedno, na način na koji bi učenicima obaju smjena bilo omogućeno sudjelovanje. Zamišljeno je nastavu odvijati u kabinetu geografije zbog naglaska na korištenju dodatnih nastavnih sredstava u obliku zidnih geografskih karata. Osim geografije kao nastavnog predmeta, gradivo će korelirati sa sociologijom, povijesti, biologijom te hrvatskim jezikom u okviru južnoslavenskih jezika.

Dodatni dio nastave fakultativnog predmeta predstavljati će konkretniji pristup hrvatskoj nacionalnoj manjini u navedenim zemljama, a nastava se planira provoditi i djelomično kroz terenske nastave. Terenske nastave koje bi učenicima bile ponuđe zamišljene su (otprilike) na sljedeći način:

 

Jednodnevna terenska nastava - Ljubljana - Postojnska jama  (Slovenija)

Dvodnevna terenska nastava - Beograd - Novi Sad - Subotica, uz posjet Hrvatskoj nacionalnoj manjini (Srbija)

Jednodnevna terenska nastava - Gradišće, uz posjet Hrvatskoj nacionalnoj manjini (Austrija)

 

Realizacija terenskih nastava ovisi o broju zainteresiranih učenika te o mogućnostima ostvarivanja suradnje s predstavnicima Hrvatskih nacionalnih manjina u Srbiji (Vojvodini) te Austriji.

Također, planiraju se i posjete veleposlanstvima zemalja uključenih u sadržaj i teme fakultativnog predmeta.

Cilj fakultativnog predmeta bazira se na kvalitetnijem prirodno-geografskom te društvenom upoznavanju šireg životnog prostora Republike Hrvatske, narodima koji tamo obitavaju, sličnostima i razlikama između njih te, općenito gledajući - razvoju kritičkog razmišljanja prema temama koje Republika Hrvatska dijeli s tim zemljama.

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 29. 5. 2019. 10:16

PRIRODOSLOVNA LEPEZA ZA MLADE ZNANSTVENIKE - MATEMATIKA

Sažetak fakultativne nastave:

učenici se bave matematičkim temama koje nisu u redovnoj nastavi matematike, a to su: nacrtna geometrija (teoretski dio i praktični dio – izrada projekta u programu dinamičke geometrije - the geometers sketchpad), kombinatorika i vjerojatnost, te financijska matematika. uz obradu matematičkih tema, povezujemo znanja iz matemaike i informatike – programiranje pomoću web alata i robota (pro - bot i littlebits).

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 28. 5. 2019. 10:27

PRIRODOSLOVNA LEPEZA ZA MLADE ZNANSTVENIKE - KEMIJA

Sažetak fakultativne nastave:

 • Fakultativna nastava kemije prati nastavne sadržaje iz redovnog programa nastave kemije prvog i  drugog razreda i  predviđena je za učenike drugog i trećeg razreda
 • Učenici samostalno rade vježbe iz područja : metoda razdvajnja smjesa,  stehiometrije kemijskih reakcija, termokemije, otopina i koloida, kiselina i baza , kinetike i kemijske ravnoteže
 • Svake godine posjećujemo i sudjelujemo na Otvorenom  danu PMFa
 • U planu su terenske nastave , realizacija istih ovisi o odazivu učenika ( riječ je o jednodnevnim izletima izvan Zagreba)

Za učenike koji žele naučiti više, fakultativna nastava omogućuje da prošire svoje znanje te da nauče osnovna pravila rada u laboratoriju te rukovati s priborom i kemikalijama

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 28. 5. 2019. 10:26

PRIRODOSLOVNA LEPEZA ZA MLADE ZNANSTVENIKE - FIZIKA

Sažetak fakultativne nastave:

Ovogodišnja Prirodoslovna lepeza – fizika će se baviti izradom web aplikacije koristeći HTML i JavaScript koje su temeljne tehnologije World Wide Weba.

Sadržaj web aplikacije:

 • Konceptualni i računski zadaci iz fizike.

Prikupljat ćemo, sistematizirati i rješavati konceptualne i računske zadatke s provedenih državnih matura i iz drugih izvora te ih unositi na web aplikaciju.

 • Video sadržaji.

Snimat ćemo izvođenje i obrazloženje nekih od predloženih učeničkih eksperimentalnih pokusa po novom kurikulumu. Snimke ćemo postavljati na YouTube kanal do kojeg će se dolaziti preko linka s web aplikacije.

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 28. 5. 2019. 10:24

PRIRODOSLOVNA LEPEZA ZA MLADE ZNANSTVENIKE - ENERGIJA, EKOLOGIJA, ENGLESKI JEZIK

Sažetak fakultativne nastave

Fakultativni predmet Energija, ekologija, engleski jezik se bavi međupredmetnim temama i povezuje sadržaje predmeta STEM područja s engleskim jezikom.

Nastava eee je namijenjena učenicima  drugih i trećih razreda, izvodi se jedan sat tjedno, odnosno u dvosatu svaki drugi tjedan u multimedijalnoj učionici, na engleskom jeziku.

Učenici stečena znanja i vještine u fizici, biologiji, kemiji, matematici produbljuju i proširuju istraživanjima i prikupljanjima podataka i prezentiraju ih na engleskom jeziku uz pomoć digitalnih alata.

Tako se jačaju učeničke jezično-komunikacijske vještine, strategije učenja i digitalne vještine koje ih pripremaju za stvarno tržište rada kojem će sutra konkurirati svojim znanjima i vještinama.

U nastavi eee, dogovorno s profesorima prirodoslovnih predmeta obrađuju se sljedeći sadržaji:

 • digitalna pismenost
 • književnost vezana uz prirodoslovlje
 • odvajanje i recikliranje otpada
 • alternativni izvori energije
 • električna i hibridna vozila osmišljavanje biciklističke staze u gradu Zagrebu s promocijom zdravog načina kretanja
 • teme vezane uz fenomene osjetila (vid, sluh, zvuk)
 • teme vezane uz prehranu i poremećaje u prehrani
 • obilježavanje Dana planete Zemlje
 • obilazak otvorenih dana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Fakulteta za kemijsko inženjerstvo

Terenske nastave se planiraju i organiziraju s profesorima-nastavnicima prirodoslovnih predmeta i prema interesu učenika (npr. Park prirode Medvednica, Solarna kuća Špansko, Car factory Rimac, Senj, Valpovo i sl.)

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 28. 5. 2019. 10:23

PRIRODOSLOVNA LEPEZA ZA MLADE ZNANSTVENIKE - BIOLOGIJA

Sažetak fakultativne nastave:

 Zaljubljenici u prirodu moći će u okviru fakultativne biologije :

1.Naučiti kakvo je to  znanstveno istraživanje, osmisliti jedno takvo istraživanje, provesti ga i napisati kratki znanstveni rad.

2.Proizvesti jabučni ocat ,naučiti o njegovoj pozitivnoj primjeni te osmisliti dizajn i promidžbu istog.

3.Proširiti svoja znanja o cijepljenju .Kroz debatu raspraviti da li treba ili ne cijepiti svoju djecu?Provesti anketu među učenicima trećih razreda vezano uz cijepljenje.Analizirati i prikazati rezultate ankete.

4.Naučiti kako se vrši sekcija životinjskog materijala,pravila ponašanja i rada s priborom za sekciju.

5.Upoznati se s biljnim pigmentima ,gdje se nalaze u biljkama te kakav utjecaj imaju na zdravlje čovjeka.Provesti će kromatografiju biljnih pigmenata.

6.Predviđena je i terenska nastava:upoznajte živi svijet travnjaka .Učenici će naučiti kako se pravilno ponašati u prirodi tako da ostane sačuvana i za buduće generacije,kako proučavati živi svijet travnjaka ,kako odrediti pokrovnost vrsta, njihovu brojnost,kako se determiniraju biljne vrste.Izraditi vlastiti herbarij.Proučavamo travnjake na Medvednici i Maksimiru.

7.Kako determinirati biljne vrste,kako razlikovati jednosupnice od dvosupnica?Na prirodnom materijalu.

8.Analizirati ćemo i naše navike vezane uz prehranu ,što volimo jesti ,a što ne? Koliko jedemo slatkog ,masnog ,začinjenog i to povezati s bolestima. Zašto ne jedemo ? Pozabaviti ćemo se problemima vezanim uz  pretilost,anoreksiju,bulimiju....

9.Važnost čuvanja prirodnih preparata,uzoraka i materijalnih dokaza, upoznavanje sa  radom i sadržajem u Prirodoslovnom muzeju,Botaničkom vrtu,Kući Velebita ,ZOO vrtu Zagreb,slatkovodnom ribnjaku Aqvatika u Karlovcu kao i našom školskom Prirodopisnom zbirkom.

10.Ovisno o interesu i financijskoj podršci možda ostvarimo i neka putovanja izvan Zagreba u suradnji s fakultativnom kemijom i EEE.(Kuća Velebita ,Aqvatika u Karlovcu ...)                

Za svaku navedenu temu izrađujemo prezentaciju i /ili plakat! 

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 28. 5. 2019. 10:22

PLIVANJE

Sažetak fakultativne nastave:

Fakultativna nastava plivanja obuhvaća učenike od prvog do četvrtog razreda. Nastava će se održavati na Bazenima svetice kroz cijelu školsku godinu jedan sat tjedno. Cilj nastave je usavršavanje plivačkih tehnika, jačanje svih skupina mišića, razvijanje zdravog načina života, opuštanje živčanog sustava i smanjenje stresa.

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 28. 5. 2019. 10:20

LIKOVNA BAŠTINA HRVATSKE

SAŽETAK FAKULTATIVNE NASTAVE:

UPOZNAVANJE LIKOVNE BAŠTINE HRVATSKE (ARHITEKTURA, URBANIZAM, SLIKARSTVO, KIPARSTVO, OBRT) IZ RAZLIČITIH STILSKIH RAZDOBLJA.

ODABIR MANJEG BROJA ZNAČAJNIH SPOMENIKA / UMJETNIKA  KOJE SE DETALJNIJE UPOZNAJE, KAO I ONIH SADRŽAJA KOJI NISU SPOMENUTI U UDŽBENICIMA.  PO PRINCIPU „OD BLIŽEG K DALJEM“: GORNJI GRAD – ZAGREB – HRVATSKA.

NAGLASAK JE NA IZVANUČIONIČKOJ NASTAVI, NEPOSREDNOM OBILASKU SPOMENIKA, USTANOVA  I SL. UMJESTO FRONTALNOG, NAGLASAK JE NA GRUPNOM I SAMOSTALNOM RADU, POSEBICE ISTRAŽIVANJU UZ UPUTE I VOĐENJE NASTAVNIKA. PLANIRA SE NEKOLIKO JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH ŠKOLSKIH EKSKURZIJA.

UČENIKE SE USMJERAVA NA PRIKUPLJANJE PODATAKA PRETRAŽIVANJEM INTERNETA, KNJIŽNIČNIH I ARHIVSKIH FONDOVA, PRAĆENJE TV I RADIO EMISIJA, I SL.; IZRADA VLASTITE FOTODOKUMENTACIJE I BILJEŽAKA; OHRABRUJE IH SE U JAVNOM NASTUPU I PREZENTIRANJU RADA PRED PUBLIKOM; POVREMENA PRAKTIČNA NASTAVA (CRTANJE, IZRADA KARATA, PLANOVA, MAKETA, FILMOVA I DR.)

(Neki sadržaji kojima smo se bavili ove godine: Lenucijeva potkova, Zagrebačka katedrala, crkva Sv. Katarine, Dolac, palača HAZU, Dioklecijanova palača, Šibenska katedrala, Zagrebački velesajam, Kamenita vrata, V. Becić, I. Meštrović, javna skulptura i drugo.)

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 28. 5. 2019. 10:19

FRANCUSKA KULTURA I CIVILIZACIJA

SAŽETAK FAKULTATIVNE NASTAVE:

CILJ:

 • OMOGUĆITI UČENICIMA DODATNI SAT FRANCUSKOG JEZIKA OBRAĐUJUĆI TEME KOJE NISU DOVOLJNO ZASTUPLJENE REDOVNIM PROGRAMOM
 • OHRABRITI UČENIKE DA SE SUVERENIJE IZRAŽAVAJU NA FRANCUSKOM JEZIKU
 • UPOZNATI FRANCUSKU KULTURU I CIVILIZACIJU I USPOREDITI IH S NAŠOM
 • OMOGUĆITI UČENICIMA STJECANJE MEĐUNARODNE PRIZNATE DIPLOME DELF SCOLAIRE

 

UČENICIMA ĆE BITI PONUĐENE SLJEDEĆE CIVILIZACIJSKE TEME:

 1. FRANCUSKA KINEMATOGRAFIJA (POVIJEST FILMA, FRANCUSKI NOVI VAL, SUVREMENI FILM)
 2. FRANCUSKA ŠANSONA (POVIJEST FRANCUSKE ŠANSONE, GLAVNI PREDSTAVNICI)
 3. FRANCUSKA GASTRONOMIJA (TIPIČNI SPECIJALITETI PO FRANCUSKIM REGIJAMA)
 4. KAZALIŠTE NA FRANCUSKOM JEZIKU (PRIPREMA I IZVEDBA KAZALIŠNOG KOMADA) DETALJNI PLAN I PROGRAM BIT ĆE FORMIRAN OVISNO O IZBORU UČENIKA.

NA SATOVIMA SE OSIM OBRADE CIVILIZACIJSKIH SADRŽAJA OBRAĐUJU I TEME IZ JEZIKA. UČENICI ĆE NA SATOVIMA BITI PRIPREMANI ZA POLAGANJE MEĐUNARODNO PRIZNATOG ISPITA I STJECANJE DIPLOME DELF SCOLAIRE ZA STUPNJEVE A1 I A2. TE ZA NATJECANJE IZ POZNAVANJA FRANCUSKOG JEZIKA.

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 28. 5. 2019. 10:16

FANTASTIKA U PISANOJ RIJEČI I FILMU

Fakultativna nastava iz predmeta Shakespeare i suvremena književnost počela se održavati u školskoj godini 2018./2019. na hrvatskom i engleskom jeziku. Cilj je upoznavanje djela ovog velikog pisca svjetske književnosti te povezivanje s modernom književnošću. U nastavi se često obrađuju ekranizacije njegovih djela te posjetom kazalištu bolje upoznaje dramski tekst. Putem tehnika kreativnog prikaza, izrade vizualnih rješenja, elemenata glume i improvizacije polaznici razvijaju kreativnost, vještine govorenja i pisanja na stranom i materinskom jeziku te kritičkog mišljenja. 

U školskoj godini 2019./2020. fakultativna nastava iz književnosti temeljit će se na modernoj književnosti. Nakon što smo ispitale interes učenika koji su ove godine pohađali nastavu, ponudit ćemo djelo W. Shakespearea koje nismo čitali ove godine te djela  napisana u 20. i 21. stoljeću. Učenici su zainteresirani za kriminalistički i naučno-fantastični žanr te za djela koja se bave suvremenim temama. Predložit ćemo djela A. Huxleya, G. Orwella, J. K. Rowling, S. Larssona, D. Mitchella i H. Murakamija.

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 28. 5. 2019. 10:15

DEBATA

Sažetak fakultativne nastave:

CILJEVI PROGRAMA:

 • razvoj kognitivnih strategija utemeljenih na kritičkom mišljenju
 • razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina
 • razvoj vještine govora
 • razvoj samopoštovanja
 • razvoj demokratskog ponašanja (senzibilizacija za građansku participaciju i odgovornost)
 • upoznavanje s različitim aspektima, problemima i kontroverzama socijalne zbilje (političke vrijednosti, političke institucije, procesi i mehanizmi, socijalni problemi i kontroverze)

 

Učenici/učenice će kroz nastavu debate naučiti:

 1. Analizirati neki socijalni fenomen/problem i koncipirati moguća rješenja;
 2. Oblikovati argumente vezane uz neki socijalni fenomen/problem ili njegovo rješenje;
 3. Kritički analizirati argumente;
 4. Javno govoriti i raspravljati na artikuliran, tolerantan i argumentiran način;
 5. Koristiti različite vrste literature i ostalih izvora informacija;
 6. Osnovne kategorije neophodne za razumijevanje socijalne zbilje;
 7. Osnovne političke procese, institucije, subjekte i vrijednosti.
  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 28. 5. 2019. 10:13

AMERIČKA KULTURA I CIVILIZACIJA

Sažetak fakultativne nastave:

Cilj fakultativne nastave je :

 • pomoći učenicima zainteresiranim za engleski jezik i američku kulturu da prodube svoja znanja
 • potaknuti naviku čitanja stranih novina i praćenja vijesti na stranom jeziku
 • ohrabriti ih u čitanju knjiga na stranom jeziku
 • sudjelovati u debatama što potiče samopouzdanje i samouvjerenost učenika
 • pomoći učenicima koji žele studirati engleski jezik da se što bolje pripreme za upis na željeni fakultet
 • proširiti znanje koje učenici usvajaju na ostalim predmetima koji se uče u školi: povijest, geografija, sociologija, politika i gospodarstvo, likovna i glazbena umjetnost te im na taj način omogućiti razvoj kompletne ličnosti s naglaskom na kritičko razmišljanje

 

Planirano 35 sati godišnje (u fiksnom terminu: -  A turnus ujutro : utorak 13.10 – 14.45 – jedan dio će se održati u školi; ostali sati realizirat će se na terenu- odlasci na predavanja u Američki kutak knjižnice Bogdana Ogrizovića, kazalište, kulturna događanja, posjet Američkoj ambasadi, sudjelovanje na predavanjima američkih predavača u školi i u drugim institucijama)

 

Planirane teme: (planirano je više tema, a obradit će se one za koje se osiguraju resursi i predavači)

DICTIONARY DAY  (Croatian Book Month) 

ČITANJE ROMANA AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI

WORLD FOOD DAY

GUY FAWKES DAY

INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES

THANKSGIVING AND CHRISTMAS TRADITIONS

BLACK HISTORY MONTH – MARTIN LUTHER KING`S BIRTHDAY (February 19th) – CIVIL RIGHTS MOVEMENT

WOMEN`S HISTORY MONTH

EARTH DAY – PARTICIPATION OF THE USA IN THE GLOBAL WARMING PREVENTION

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Martinović  datum: 28. 5. 2019. 10:06
 


TražilicaKalendar
« Travanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji
Erasmus projekt


Ja raSTEM


Prirodoslovna lepeza


E - learning poral


Oglasna ploča

Korisni linkovi

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju