preskoči na sadržaj
JAVNI NATJEČAJ

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA

ZAGREB, Trg Katarine Zrinske 5

KLASA:602-03/18-035/06

URBROJ:251-108-18-04

U Zagrebu, 17.10.2018.

 

 

Na temelju članka  40. Zakona o ustanovama i članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 57 Statuta škole, Školski odbor Gornjogradske gimnazije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja škole

 

 Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Uvjeti: prema članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku dokumenata):

– životopis

– domovnicu

– diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu o položenome stručnom ispitu (ako su radni odnos zasnovali nakon 12. ožujka 1994. godine)

– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)

– potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa

– program rada za mandatno razdoblje

-  potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu

pisanu suglasnost kandidata prema kojoj Gornjogradska gimnazija može pribaviti uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije kao dokaz da kandidat nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

  

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ravnatelj se imenuje na pet godina.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5., s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


Gornjogradska gimnazija, Zagreb

Maja Vulić, predsjednica

Školskog odbora

 

 

TražilicaKalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji
Prirodoslovna lepeza


E - learning poral


Oglasna ploča

Korisni linkovi

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju